Klasa 2a. Nasze codzienne aktywności.

Ponad sto lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który akcentuje pracę własną  czyli samodzielność  dziecka. „To, że  dziecko uczy się samodzielnie i potrafi własnymi siłami pokonać tak wiele trudności, bez wątpienia przynosi mu satysfakcję, która podnosi jego poczucie godności osobistej. Również możliwość wyboru zajęcia pomaga mu rozwijać cechy nieuznawane za charakterystyczne dla dzieci, na przykład poczucie niezależności i inicjatywność.” Maria Montessori   „Edukacja i pokój”.

W naszej klasie 2a,  dzieci swobodnie pracują używając pomocy doktor Marii  Montessori, dążą do wyznaczonych celów, uczą się samodzielnie i wspólnie z kolegami, tworzą projekty oraz  dobrze się bawią. Pozwalam dzieciom na popełnianie błędów, szukanie  nowych rozwiązań.  Tylko poprzez praktyczne doświadczenie młody człowiek może poznawać świat i rozwijać swoje talenty.

Magdalena Konior-Caputa