Konkurs Plastyczny na LOGO SZKOŁY.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowej zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym

„Logo Szkoły Podstawowej w Lipowej”

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowej.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VI szkoły podstawowej.
  3. Cel :

Opracowanie Logo Szkoły Podstawowej w Lipowej.

Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, kreatywności, wyobraźni i aktywności plastycznej.

Popularyzacja działań plastycznych, poszerzenie wiedzy z różnych technik plastycznych.

Kształtowani wrażliwości estetycznej.

Ideą konkursu jest również zwrócenia uwagi uczniów na postać patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego krajobrazu wsi Lipowa.Tematyka konkursu i technika prac:

4. Tematyka prac powinna być związana z wizerunkiem Szkoły Podstawowej w Lipowej.

Nawiązywać do patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uwzględniać naszą miejscowość Lipową, jej położenie geograficzne oraz walory krajobrazowe.

Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.

Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną.

Format pracy: A4

Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora oraz wiek.

5. Termin składania prac: 23 marca 2016r.

6. Postanowienia końcowe.

Powołane Jury oceniać będzie :

  • Oryginalność pracy
  • Kreatywność, estetykę
  • Dobór materiałów i technik plastycznych

Jury przyzna miejsca ( I, II, III) w dwóch kategoriach:

  1. Nagroda specjalna I miejsce –Logo Szkoły Podstawowej w Lipowej.
  2. Uczniowie klas 1- 3
  3. Uczniowie klas 4-6

Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie.

Wszystkie prace oraz prawa do ich publikacji przechodzą na własność organizatora.

W pliku poniżej zgoda rodziców:

Zgoda rodzicow.

Magdalena Konior – Caputa