Konkurs Wiedzy Biblijnej

Jakub Caputa (kl. V) został finalistą XV Konkursu Wiedzy Biblijnej 2009/10 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię” – Górki Wielkie, 7 stycznia 2010 roku.