„Konkurs Wiedzy o Patronie”- styczeń 2008 r.

Z okazji rocznicy urodzin patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przypadającej na 22 styczeń, jak co roku odbył się „Konkurs Wiedzy o Patronie”, zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie (3.I.2008 r.) wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Drugi etap, do którego przeszło 27 uczniów, odbył się 31.I.2008 r.
Uczniowie, którzy wykazali się największą więdzą o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim to:
a) w kategorii klas czwartych:
I miejsce: Wątroba Justyna – IVb
II miejsce: Krzak Agnieszka – IVb
III miejsce: Pietraszko Karolina – IVb

b) w kategorii klas piątych i szóstych:
I miejsce: Caputa Aleksandra – VIa
II miejsce: Kurowska Edyta – Va
III miejsce: Krupej Olga – VIa
Caputa Natalia – Vb