Konstytucja 3 Maja

10 maja 2013 roku klasy piąte pod kierunkiem Pani Jadwigi Jakubiec i Pani Wiesławy Matejko uczciły święto historyczne – Konstutacja 3 Maja i święto szkolne – rocznica nadania szkole imienia, przedstawiając na apelu swój repertuar.