„KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM’’

PROJEKT EDUKACYJNY „ KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM’’

Realizowany w klasach I-VI oraz w oddziale „0”
w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

2015/2016

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na wartościowych
i szczęśliwych ludzi.
Jest na to sposób – Czytajmy dzieciom książki.

W świecie telewizji i komputera książka przestała być konkurencją na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Większość uczniów sięga jedynie po lektury szkolne a i te są zastępowane nie rzadko przez różnego rodzaju opracowania  lub adaptacje filmowe. Dla wielu dzieci czytanie staje się  nudnym obowiązkiem, a nie przyjemnością. Problem czytania  nie powinien być tylko troską szkoły i nauczycieli,  ale wspólną pracą nauczycieli i rodziców. Wyjściem na przeciw temu wyzwaniu jest niniejszy projekt. Zaproponowane zadania mają na celu przyczynić się do bliższego kontaktu dzieci z książka w taki sposób, by stało się to dla nich ciekawą przygodą. Projekt realizowany będzie w klasach od  I -VI szkoły podstawowej oraz w oddziale „0”.

Czas realizacji:  kwiecień- czerwiec

Cele ogólne:

–  Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

– poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, wierszy, bajek, baśni,
legend) z jednoczesnym ukazaniem książki w życiu człowieka,

–  zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.

Cele edukacyjne projektu:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 2. Zachęcenie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.
 3. Wzbogacenie słownictwa dzieci.
 4. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania literatury przez dzieci.
 5. Kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.
 6. Stworzenie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania
  i opowiadania.
 7. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek, wdrażanie do dbałości o ich czysty
  i estetyczny wygląd.
 8. Integrowanie grupy poprzez prace i zabawę (prace plastyczne, kącik czytelniczy,
  wycieczki do biblioteki, gazetki klasowe poświęcone książce).
 9. Rozwijanie wrażliwości na słowo pisane.
 10. Wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami.
 11. Eliminowanie negatywnych zachowań i emocji, wyciszenie dzieci.

Metody:

-poszukujące i problemowe: dyskusja

– przekład intersemiotyczny

– drama (inscenizacja, scenki dramowe),

– praktycznego działania: czytanie, słuchanie, opowiadanie,

– konkursy;

Przebieg projektu :

 • Zadaniem dla uczniów klasy I i oddziału „0” jest wspólne z rodzicami przeczytanie wybranej książki z biblioteki szkolnej oraz wykonanie zakładki do książki ( technika dowolna) do końca maja.
 • Zadaniem dla klas II-VI jest przeczytanie dowolnej książki z biblioteki ( oprócz lektur szkolnych), oraz przygotowanie krótkiej prezentacji na temat wybranej pozycji  w formie ustnej i narysowanie (dowolną techniką w formacie A4) wybranej sceny z przeczytanej książki. Termin: koniec maja.
 • Prezentacja książki i wykonanych plakatów.
 • Ocena wystąpień i prac uczniów.

 Jury  oceniać będzie:

–  technikę oraz estetykę wykonanej pracy,

–  znajomość  książki,

–  ciekawy sposób prezentacji książki.

 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Podsumowanie projektu i ewaluacja.

Sylwia Torzewska