,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ „

PLAN DZIAŁAŃ OPARTY NA PROGRAMIE MINISTERIALNYM:
,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

2015/2016

 1. Sondaż czytelniczy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (październik).
 2. Zakup nowości wydawniczych z otrzymanej dotacji (grudzień).
 3. Prezentacja zakupionych nowości w klasach I-III i IV do VI w trakcie lekcji bibliotecznych.
 4. Wymiana informacji o imprezach z Biblioteką Publiczną promujących czytelnictwo (cały rok).
 5. Wycieczki tematyczne do Biblioteki Publicznej (wychowawcy klas).
 6. Prelekcje dla rodziców: ,, Wpływ czytania na rozwój dzieci”.
 7. Działania rozwijające czytelnictwo w ciągu roku szkolnego: Czytelnik roku, Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie, Udział w konkursie MEN ” Książki Naszych Marzeń”,
 8. Zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem dzieci:

1) Szkolny Konkurs: „Moja ulubiona postać z książki – Strój na ulubionego bohatera”.

2) I Gminny Konkurs Czytelniczy: Elektroniczne Wynalazki Szanujemy Ale przede
Wszystkim Książki Promujemy”.

 1. Przeprowadzenie projektu edukacyjnego we wszystkich oddziałach w terminie od
  kwietnia do czerwca.
Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Zapoznanie uczniów z projektem „Książki Naszych Marzeń” i sposobem realizacji. Lekcje biblioteczne dla klas  od I-VI. Od grudnia 2015 do stycznia 2016r. Nauczyciel bibliotekarz,  wychowawcy
2. Klasowe kąciki czytelnicze: „Kącik mola książkowego”. Zbieranie informacji o nowościach czytelniczych pojawiających się
w bibliotece, prezentacje własne dzieci, gazetki klasowe.
Cały rok Uczniowie klas od I-VI.
3. Wycieczki tematyczne. Wizyta w Bibliotece Publicznej:

-rozmowa na temat nowości wydawniczych oraz ulubionych książek dla dzieci i młodzieży,

-poznanie zasad funkcjonowania biblioteki.

W wybranym terminie przez klasy. Wychowawcy klas od I-III.
4. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem: „ Co czytałem gdy miałem 10-12 lat”. – Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem: „ Co czytałem gdy miałem 10-12 lat,

– prezentacja na
lekcji wychowawczej.

Kwiecień-
czerwiec 2016
Uczniowie klas IV-VI, wychowawcy.
5. Święto książki „-Dlaczego warto czytać…”

 

Konkurs na najlepszą gazetkę poświęconą książce. Kwiecień 2016 Uczniowie klas I-VI,  wychowawcy biblioteka szkolna, samorząd szkolny.
6. Moja ulubiona postać z książki-Strój na ulubionego bohatera. – Przeczytanie wybranej przez siebie książki z biblioteki szkolnej

– zaprojektowanie i wykonanie stroju.

– przygotowanie krótkiej informacji o wybranym bohaterze.

1 kwiecień 2016 Uczniowie klas
I-VI, oddział „0”.
7. I Gminny Konkurs Czytelniczy „ Elektroniczne Wynalazki Szanujemy Ale Przede Wszystkim Książki Promujemy”. – Prezentacja plastyczna wybranej przez zespół książki,

– prezentacja w formie reklamy książki,

– konkurs ze znajomości książki D. Terakowskiej „Władca Lewawu”-metodą kahud.

 

26 kwiecień 2016r. Uczniowie klas IV-VI ze szkół w: Lipowej, Leśnej, Siennej, Słotwinie i Twardorzeczce.

Opiekun konkursu-mgr Sylwia Torzewska.

8. Projekt Edukacyjny „ Książka Moim Przyjacielem”.

 

– Przeczytanie dowolnej książki nie będącej lekturą przez uczniów klas od I-VI,

– projekt plastyczny,

– przygotowanie krótkiej wypowiedzi dotyczącej. wybranej przez siebie książki,

– najlepsze prace zostaną ocenione i nagrodzone.

 

kwiecień-
8 czerwiec 2016r.
Wychowawcy klas,

mgr Sylwia Torzewska.

9. Spotkanie z rodzicami Prelekcja na temat znaczenia czytania książek w życiu dziecka. maj mgr Sylwia Torzewska.
10. Ankieta dla rodziców Uzyskanie formacji od rodziców na temat:

-projektu,

pracy biblioteki szkolnej

maj-czerwiec mgr Sylwia Torzewska.
11. Podsumowanie projektu. Ocena wykonania zadań, rozdanie nagród, prezentacja prac plastycznych biorących udział w projekcie. 8 czerwca Koordynator-mgr Sylwia Torzewska
12. Ocena i ewaluacja.