Laboratoria Przyszłości – październik 2022

W październiku 2022, w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zrealizowano następujące zajęcia:

  • konstruowanie i programowanie z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego,
  • projektowanie i drukowanie w 3D kostek (kontynuacja) do gry edukacyjnej na lekcje geografii,
  • nauka języka angielskiego z pomocą robotów Emys,
  • programowanie z robotem Photon ,
  • korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.