Laboratoria Przyszłości w naszej szkole.

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny, który opiera się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, math, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Projekt jest realizowany we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum GovTech.

Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwi

zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli w ich nauce poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach.

Właśnie dzisiaj Mobilne Laboratorium Przyszłości odwiedziło naszą szkołę. Uczniowie z entuzjazmem i nieukrywaną ciekawością oraz zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez edukatorów, którzy w niezwykle przystępny sposób wprowadzili ich w świat sztucznej inteligencji i pracy z drukarką 3D.

Dziękujemy za dzisiejszą podróż w świat nowoczesnych technologii.

Aneta Kufel