LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Z ELEMENTAMI PRZYRODY

Uczeń klasy VIa Mikołaj Machowski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz – w zakresie organizacyjnym ustalonym w odrębnej umowie – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Bielsku-Białej.

Tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania sprawdzianu szóstoklasisty dając mu maksymalną liczbę punktów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.