Lego konstruktorzy w 5b

Zajęcia zrealizowane z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości „.