Lego konstruktorzy w 6b

Zajęcie zrealizowane z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”