Lego Spike w klasie 3a

15 lutego br., w klasie 3@ przeprowadzono zajęcia z informatyki, z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów LEGO. Są to lekcje bardzo lubiane przez uczniów. Dzieci uczą się budowania, konstruowania, ale także programowania modeli. Tym razem na warsztat wzięliśmy „Prom na rzece”.

Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”.