Lego zajęcia w 3b

23 mają 2023 z wykorzystaniem zestawów zakupionych w ramach Laboratorium Przyszłości.