Lekcja ciszy w pedagogice Marii Montessori

Cisza przynosi nam często wiedzę, którą jeszcze nie do końca pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko, być może po raz pierwszy, spostrzega własne życie wewnętrzne (…) Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia (…) Po doświadczeniu ciszy nie jest się tym, kim było się wcześniej.”

Maria Montessori

Maria Montessori twierdziła, że małe dziecko potrzebuje ciszy wewnętrznej i czerpie z niej pożytek, dlatego w swojej metodzie zaproponowała dzieciom „lekcje ciszy”. Cisza w pedagogice Marii Montessori ma bardzo pozytywne znaczenie i jest wyzwaniem, które wymaga od dziecka cierpliwości, uważnego słuchania, patrzenia oraz samodyscypliny. Lekcje ciszy oddziałują na zmysły dziecka. Dzieci współpracują podczas lekcji, podają sobie np. dzwoneczek tak, aby nie zadzwonił, miseczkę z wodą tak, aby woda się nie wylała.

Warto podkreślić, że lekcja ciszy to nie sposób na uspokojenie grupy lecz wynika z dostrzeżenia gotowości dzieci na takie doświadczenie i tylko temu służy – wspaniałemu przeżyciu czegoś wyjątkowego.

Karolina Kurowska – Kasperek

Dominika Zuziak