Lekcja ciszy.

Duże znaczenie w pracy nauczyciela Montessori ma cisza.

Wyraża się ona w dbałości o porządek, umiejętnością słuchania, uważnością. Należy tak organizować dzieciom prace, aby prowadzić do polaryzacji uwagi. Jedną z części takiej pracy są lekcje ciszy.