List Ministra Edukacji do Rodziców

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-ministra-edukacji-narodowej-do-rodzicow.html