Ogłoszenie w sprawie zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Lipowej ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego działającego w SP Lipowa na rok szkolny 2016/2017.

Nabór trwa od 1.03.2016 r. – 31.03.2016 r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są złożyć w terminie do 31 marca 2016 roku w sekretariacie szkoły, prawidłowo i dokładnie wypełnioną

kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego do pobrania w pliku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka do oddz. 0

Czas pracy przedszkola od godz. 6:30 – 16:30.