OGŁOSZENIE w sprawie zapisu dzieci do oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowej informuje, że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prowadzone będą od 2 marca 2015 r do 31 marca 2015 r.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
  • urodzone 2009 r.

Szkoła ma obowiązek przyjąć dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, natomiast dzieci zamieszkałe poza jej obwodem mogą zostać przyjęte na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)