Pamiętamy.

Święto Zmarłych to dzień zadumy i wspomnień. Wspomnij o nas wydaje się mówić pomnik upamiętniający mieszkańców Lipowej i sąsiednich miejscowości, którzy zostali rozstrzelani w Katowicach podczas II wojny światowej. Pamiętamy i dbamy o to miejsce.

Janusz Caputa