Pierwszoklasiści na zajęciach sportowych w szkole.