Praca własna w pedagogice Marii Montessori

„Zabawa jest pracą dziecka.”

              Praca własna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka. W jej ramach dziecko ma wolność wyboru czasu, miejsca i formy pracy. Jednak wolność dziecka nie jest bez granic – jest wytyczona wolnością drugiego człowieka oraz zasadami panującymi w grupie. Dziecko może w tym czasie dokonać swobodnego wyboru pomocy, która w danej chwili najbardziej je interesuje i która jest dostępna na półce. Dziecko w każdej chwili może odpocząć, zjeść śniadanie czy skorzystać z toalety. Zaangażowanie nauczyciela przejawia się w uważnej obserwacji i gotowości wsparcia, kiedy dziecko zasygnalizuje taką potrzebę.

Celem pracy własnej jest wprowadzenie dziecka do skoncentrowanego zajęcia. W czasie skoncentrowanej pracy zdobywa ono nie tylko wiedzę, lecz wzmacnia również swoje poczucie własnej wartości oraz uczy się radzenia sobie z rzeczywistością.

Karolina Kurowska – Kasperek

dav