Program „Szkoła bez przemocy”

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu „Szkoła bez przemocy” i w jego ramach odbędzie się Tydzień Wolontariatu w dniach od 6 grudnia do 10 grudnia 2010 roku.

Na ten tydzień zaplanowano następujący harmonogram:

1. Pokaz na lekcjach wychowawczych filmu propagującego wolontariat i krótka pogadanka na jego temat.

2. Apel na którym każda klasa przedstawi wykonany wcześniej plakat na temat: „Wolontariat – co mogę robić, aby zostać wolontariuszem” (nagroda dla klas z najlepszym plakatem w grupie klas I-III oraz IV-VI).

3. Zorganizowanie dnia pomocy koleżeńskiej, w ciągu którego każdy uczeń naszej szkoły będzie służył potrzebującej koleżance/potrzebującemu koledze pomocą.

4. Zbieranie przez cały tydzień rzeczy (przyborów szkolnych, gier, zabawek, słodyczy) od dzieci chcących pomóc – wolontariuszy, na rzecz osób potrzebujących w najbliższym naszym otoczeniu.

Koordynatorem szkolnego programu „Szkoła bez przemocy” jest Pani mgr Iwona Gandor.