Programowanie z Photonami w klasie 3a

W czwartek 12 stycznia br., uczniowie z klasy 3a mieli okazję pracować z interaktywnymi robotami
edukacyjnymi – PHOTON. Dzieci, dzięki specjalnej aplikacji, uczyły roboty poruszania się w określonych
kierunkach, rozpoznawania różnych kolorów oraz reagowania na bodźce i interakcję z otaczającą
rzeczywistością.

Uczniowie chętnie nabywali nowe umiejętności, uczyli się programowania, a przy tym rozwijali swoją kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia.

Anna Matuszczak, Aneta Kufel