Projekt edukacyjny „Wyprawa na Grenlandię” – 17.II.2009 r.

Uczniowie klasy IIIb pod kierunkiem wychowawcy Pani Beaty Mazur – Fijak dokonali prezentacji przygotowanego wcześniej projektu edukacyjnego pt: „Wyprawa na Grenlandię”.