Projekt „Przygoda z historią”

14 maja 2013 roku niektórzy uczniowie wzięli udział w warsztatach archeologicznych, na których mieli odbudować naczynie, sklejając je z odłamków powstałych po wczeœniejszym jego rozbiciu. Natomiast w dniu 21 maja 2013 roku wszyscy uczniowie mogli zobaczyć prezentację dotyczącą życia Słowian, ich tradycji, sposobów ubierania, pożywiania się, a także sztuk walki.