Przedszkolaki witają wiosnę!

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno wszyscy cię żegnamy, bo wiosnę witamy.


We wtorek 21 marca, dzieci pożegnały zimę i przywitały długo wyczekiwaną wiosnę.

Przeszły wesołym korowodem ulicami naszej miejscowości, po czym  spaliły kukłę pani zimy.

Karolina Kurowska