„Przyjaciele lasu”. Wycieczka klasy pierwszej – 3.11.2016r.

3 listopada 2016r. uczniowie z klasy I pod opieką Pani mgr Anety Kufel oraz Pani mgr Magdaleny Konior – Caputa, uczestniczyli w zajęciach edukacji przyrodniczo – leśnej  w Nadleśnictwie Węgierska Górka.

W ośrodku Izby Edukacyjnej  wysłuchali prelekcji na temat zwierząt, ptaków i roślin  występujących na terenach naszych lasów. Zobaczyli wiele  ciekawych eksponatów zwierząt i ptaków. Obejrzeli gabloty obrazujące gatunki owadów, drzew i roślin. Wysłuchali odgłosów zwierząt i ptaków np. niedźwiedzia, głuszca, rysia, wydry. Częścią lekcji były filmy edukacyjne związane tematycznie z ochroną lasów, zwierząt oraz dbaniem o ekosystem leśny i prawidłowym zachowaniem w lesie.

Po spotkaniu  dzieci ucieszyły się z upominków od Nadleśnictwa. Zostały odznaczone medalami ,,Przyjaciel lasu”.

Finałem zajęć było spotkanie z  Panem Nadleśniczym  mgr inż. Marianem Knapkiem, który zapoznał uczniów ze specyfiką swojej pracy i zaprosił dzieci do swojego gabinetu.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Panu Nadleśniczemu mgr inż. Marianowi Knapkowi, za zorganizowanie  ciekawych i innowacyjnych zajęć w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej.

Aneta Kufel, Magdalena Konior-Caputa