Reforma Oświaty – DOBRA SZKOŁA

Link odsyłający do zakładki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie oświaty:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

Broszura Dobra Szkoła

plakat-reforma