Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Lipowej ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych  na rok szkolny 2016/2017.

Nabór trwa od 1.03.2016 r. – 31.03.2016

Zapisy będą dokonywane w dniach od 1 marca – 31 marca 2016 roku na podstawie

karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej do pobrania w pliku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zapisu dziecka do kl. I