REKRUTACJA

WSZYSTKIE DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZOSTAŁY PRZYJĘTE.

Proszę rodziców/ opiekunów prawnych o wydrukowanie “OŚWIADCZENIA” (znajdującego się poniżej), wypełnienie i przesłanie do dnia 13.04.2021 r. na adres sp_lipowa@interia.pl