Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 29.04.2017r.

W dniu 29.04.2017r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy 6 a i 6c w przygotowanym programie słowno-muzycznym zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami, skarb pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało, jednak dobrej woli zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy.

Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 -ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.

Anna Jakubiec, Aneta Kufel