Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Pierwszego września 2009 r. nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Lipowej. Po mszy uczniowie przeszli do Szkoły Podstawowej. Po uroczystym przywitaniu uczniów przez Dyrektora Szkoły mgr Janusza Caputę, uczniowie z klas IV-VI przedstawili apel z okazji 70 – tej rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Apel został przygotowany pod kierunkiem mgr Wiesławy Matejko i mgr Ewy Walaszek – Szymańskiej.