Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Początek września to koniec wakacji, ale początek roku szkolnego. Szkoła to takie miejsce, gdzie można zdobywać umiejętności, wiadomości, wiedzę, nawiązywać relacje koleżeńskie, rozwijać pasje i zainteresowania, realizować marzenia.

W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas 1 wraz z rodzicami.

Pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonali dyrektor szkoły Janusz Caputa, oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej.

Kolejny rok to nowe wyzwania dla wszystkich – dla dzieci i nauczycieli. Uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia i dumy z sukcesów dzieci.

Beata Piecuch