Samorząd Uczniowski

opiekun: mgr Anna Matuszczak

przewodnicząca: Agnieszka Mrzygłód

Członkowie:
sekcja dekoracyjna: sekcja porządkowa: poczet sztandarowy:
Roksana Dziech
Piotr Krupa
Dominika Konior
Martyna Kraus Kacper Kupczak Filip Pietraszko
 Klaudia Pietras
  Kinga Golec

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

 • Ustalenie planu pracy na dany rok szkolny oraz harmonogramu zadań, określenie terminów ich realizacji i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 • Angażowanie całej społeczności szkolnej w przedsięwzięcia SU wynikające z planu pracy szkoły.
 • Dbanie o estetykę szkoły i otoczenia.
 • Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (Góra Grosza, akcje Fundacji Serce).
 • Organizacja konkursów na terenie szkoły
  • konkurs na zbiórkę makulatury
  • konkurs na porządek w salach lekcyjnych.
 1. Organizacja okolicznościowych imprez szkolnych:
  • zabawa andrzejkowa
  • zabawa karnawałowa
  • Dzień Wiosny
  • Dzień Dziecka
 2. Dbanie o miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy.
 3. Dokumentowanie działalności SU.
 4. Prowadzenie Kroniki Szkoły.