Szkolny Konkurs Czytelniczy „Czytanie jest zabawą”.

Czytanie książek

to najpiękniejsza zabawa,

jaka sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Czytanie jest zabawą”

 Biblioteka Szkolna zaprasza uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie Czytelniczym pod hasłem:
„Czytanie jest zabawą”.

 

Cele konkursu:

– rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni uczniów

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

– motywowanie do czytania

– promowanie ciekawych książek

– budowanie mocnego systemu wartości dziecka i kształtowanie jego wrażliwości
moralnej

– dostarczenie dzieciom dobrej intelektualnej zabawy

Zasady konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas od I do VI oraz oddziału przedszkolnego
    i zerówki.
  2. Uczniowie z poszczególnych klas proszeni są o przeczytanie dowolnej książki
    z wyznaczonego dla klasy zakresu tematycznego i wypromowanie jej poprzez przebranie się za wybranego bohatera.

Proponowana tematyka książek:

Oddział przedszkolny, zerówka oraz klasy od I-III: W świecie baśni, bajek i bajeczek

Klasa IV: książki przygodowe i fantastyczne

Klasa V:  baśnie, mity i legendy

Klasa VI: poznane dotąd lektury

Prezentacja odbędzie się 31 marca na sali gimnastycznej.
Najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone.

 Zapraszamy do zabawy!

Sylwia Torzewska