Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Załączniki:
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN