,,Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia.’’ – 6.05.2016r.

,,Trzeba uważać:

czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia.’’

/K.K.Baczyński/

Akademia rozpoczęła się o godzinie 10. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Lipowa pan Jan Góra, Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Binda oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół naszej gminy.

Apel rozpoczął Pan Dyrektor, który przywitał gości a następnie przeczytał Wspomnienie o ks. Ferdynandzie Sznajdrowiczu, który był proboszczem w Lipowej w latach 1924 – 1940. Następnie Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Binda dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Ks. Sznajdrowicza.

Uczniowie klasy V a i V c zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony patronowi naszej szkoły K.K. Baczyńskiemu.  Wspaniale zaprezentowali sylwetkę poety –żołnierza oraz jego twórczość. Nasi wychowankowie uświetnili akademię grając na instrumentach muzycznych.

Po apelu dyrektor szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami udali się pod pomniki upamiętniające bohaterów II wojny światowej znajdujące się obok kościoła parafialnego w Lipowej oraz złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Lipowej.

Wych. kl. V a Anna Jakubiec, wych. kl. V c Aneta Kufel