Tydzień Wolontariatu

W dniu 8 grudnia 2010 roku odbył się apel z okazji Tygodnia Wolontariatu. Wszystkie klasy w naszej szkole przedstawiły przygotowany wcześniej plakat na temat: „Wolontariat – co mogę robić, aby zostać wolontariuszem.” Uczniowie bardzo się napracowali, dlatego wszystkie plakaty zostały wyróżnione. Jednak ktoś musiał zająć I miejsce. Były to: klasa IIb i klasa Vb.
Apel zorganizowała Pani mgr Iwona Gandor.

Poniżej przedstawiamy plakaty wszystkich klas: