V Edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego. Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy.

W tym roku przypada 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej, jednej z największych i   najlepiej zorganizowanych konspiracyjnych organizacji wojskowych walczących z niemieckim okupantem.

Żołnierze Państwa Podziemnego podarowali nam ogromny dar, coś, o czym nie możemy zapomnieć. Przekazali nam etos i ideały Armii Krajowej, wzór patriotyzmu i wytrwałości, drogowskaz, który poprowadził Polaków do wolności.

W V Edycji Gminnego Konkursu Czytelniczego Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy pragniemy upamiętnić 80. rocznicę AK i jej bohaterów, w tym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Jako placówka nosząca imię tego wybitnego poety czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, który swoje życie związał z Armią Krajową.

Głównymi celami konkursu są:

 • upamiętnienie patrona szkoły,
 • poznawanie i popularyzowanie twórczości i życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń z okresu II wojny światowej,
 • uczczenie 101.  rocznicy urodzin poety,
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Przedmiot i temat konkursu

 • Zadaniem uczniów klas od IV-VII jest zilustrowanie  jednego z zaproponowanych wierszy K. K. Baczyńskiego: „W górach”, „Pieśń o szczęściu”, „Wróble” z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage w formacie A3 lub A4.
 • Klasy 8 zapraszamy do wykonania plakatu:  Bohaterowie Amii Krajowej.

Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3, dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane, itp.).

Regulamin Konkursu

 1. Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych  uczniów z klas od IV do VIII.
 2. Każda praca  powinna być wykonana samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela.
 3. Jeden uczeń może być autorem wyłącznie jednej pracy.
 4. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
 5. Praca musi być autorska. Nie dopuszcza się kopiowania treści i haseł, form graficznych już istniejących czy biorących udział w innych konkursach.
 6. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: dane osobowe autora, klasę.
 7. Prace prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły ZSP w Lipowej do 27 kwietnia 2022 r.
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji konkursu, działalności Biblioteki, wykorzystania ich w publikacjach, wystawach oraz zamieszczania na swojej stronie Internetowej i profilu na Facebooku.
 10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły nie później niż do 05.05.2022 r.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac, uwzględniając:

 • poprawność merytoryczną treści;
 • kompletność ujęcia tematu;
 • dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp.;
 • atrakcyjność formy;
 • estetykę wykonania;
 • zachowanie koncepcji i kompozycji plakatu.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na atrakcyjne warsztaty, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Lipowej, gdzie zostaną wręczone nagrody (o terminie warsztatów szkoły zostaną poinformowane w późniejszym terminie).

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje

Wójt Gminy Lipowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału

mgr Sylwia Torzewska

Do pobrania poniżej deklaracja udziału: