W HOŁDZIE BOHATEROM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

8 maja 1945 roku II wojna światowa oficjalnie dobiegła końca.

Dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce podczas jej trwania,  pozostawiły trwały ślad w naszej pamięci. Rocznica zakończenia tej najokrutniejszej z wojen to doskonały czas,  aby oddać hołd ludziom, którzy poświęcili własne życie w walce o naszą  wolność i bezpieczeństwo.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w tym okresie w szczególny sposób wspominamy  bohaterów II wojny światowej i  bierzemy aktywny udział w uroczystościach upamiętniających ich czyny.  W związku z tym, dyrektor szkoły Pan Janusz Caputa,  Przewodniczący  Rady Gminy  Pan  Andrzej Binda  oraz uczniowie  klasy piątej udali się pod pomnik „pamięci mieszkańców Lipowej, Ostrego, Słotwiny” oraz  na Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Lipowej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Małgorzata Stańco