Warsztaty klas czwartych – komunikacja bez przemocy.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od wielu działań mających na celu wzmocnienie więzi oraz relacji opartej na szacunku i koleżeństwie.

Nasi czwartoklasiści podczas cyklu pięciu warsztatów pracowali  w oparciu o metodę komunikacji bez przemocy. Metoda ta, umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy. Cele warsztatów to  stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie młodego człowieka w świecie pełnym zagrożeń oraz nauka  postaw asertywnych. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy udało nam się pozyskać środki na kontynuację warsztatów rozpoczętych w klasie trzeciej.

Aneta Wrona