Warsztaty: profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze)

W dniu 11 marca 2014 roku pedagog szkolny Iwona Sternal zorganizowała warsztaty profilaktyczne w klasach 5a, 5b, 6a, 6b. Temat warsztatów: „Twoje życie to Twoje decyzje”.
Warsztaty przeprowadziła pani Justyna Herman z Teatru Profilaktycznego „MASKA” z Krakowa. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi: praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, scenki. Prowadząca inspirowała dzieci do własnych przemyśleń, weryfikowania posiadanych przekonań na temat działania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz samodzielnego stawiania pytań: Jak samemu chronić się przed uzależnieniem? Jak można pomóc osobie uzależnionej będąc kolegą czy członkiem rodziny?

Celem warsztatów było:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym,
  • uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji,
  • zrozumienie mechanizmu uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze),
  • uświadomienie, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem, zmienia jego system wartości,
  • kształtowanie postawy asertywnej.

 

Uczniowie mieli okazję ćwiczyć odmawianie, obserwowali zachowania rówieśników, korygowali własne błędy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, podobała się im forma prowadzenia zajęć.