Warsztaty przyrodnicze – 4.10.2014 r.

Dnia 4 października 2014 r. w ramach warsztatów przyrodniczych ze środków unijnych Pani Beata Mazur-Fijak zabrała grupę do szkółki leśnej w Ostrem.

Pan leśniczy w interesujący sposób zapoznał dzieci m.in. z hodowlą jodły oraz roślinami i zwierzętami naszego regionu. Grupa miała także okazję zebrać materiał przyrodniczy do wykonania pracy plastycznej na podsumowanie zajęć warsztatowych.

mgr Beata Mazur-Fijak