Wielkanoc w tradycji naszych przodków

22 marca 2023r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” organizowany przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach.

Celem konkursu jest poszerzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych jak również zapoznanie uczestników z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami Żywiecczyzny.
Po wysłuchaniu ciekawego wykładu poświęconego zwyczajom wielkanocnym na
Żywiecczyźnie uczniowie wykonali piękne prace plastyczne.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Nikola Motyka z kl. V a, Zuzanna Caputa z kl. V b, Kaja Manik z kl. VI a i Hanna Konstanty z kl. VI a.
mgr Sylwia Torzewska