WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023.

Gmina Lipowa została objęta wsparciem finansowym w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w  Lipowej została zakwalifikowana do programu „Posiłek w  szkole i  w  domu” i otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej.

Kwota dofinansowania: 79 957,44 złotych