Wycieczka klas czwartych i piątych

11 czerwca 2013 roku klasy czwarte pod opieką Pani Barbary Piecuch, Pani Iwony Gandor i Pani Anny Jakubiec udały się na wycieczkę do Ojcowa.

Tego samego dnia klasy piąte pod opieką Pani Jadwigi Jakubiec, Pani Wiesławy Matejko i Pani Mieczysławy Ryszki udały się na wycieczkę do Zakopanego.