Wycieczka klas czwartych

19 października 2012 roku klasy czwarte wraz z wychowawcami Panią Barbarą Piecuch i Panią Iwoną Gandor wybrały się na wycieczkę edukacyjną do Ostrego. Uczniowie w ramach zajęć w terenie wyznaczali kierunki świata, spotkali się z Panem Pawłem Konstanty, który opowiedział im wiele na temat prowadzonej szkółki leśnej, na temat gatunków drzew, zwierząt i roślin. Następnie ścieżką edukacyjną wzdłuż rzeki dotarli na miejsce paleniska, gdzie upiekli i zjedli pyszną kiełbaskę.