Wycieczka oddziału „0” – 27.10.2016r.

Dnia 27 października 2016r. oddział ,,0a’’ wraz ze swoimi wychowawcami pojechał na zajęcia o tematyce przyrodniczo leśnej  do Ośrodka Edukacji Leśnej w Węgierskiej Górce. Zajęcia te zostały połączone z lekcją języka angielskiego.

Niebywałą atrakcją było zwiedzenie Izby Edukacyjnej, w której znajduje się ekspozycja zwierząt, żyjących w naszych lasach. Były tam także zgromadzone tablice i gabloty obrazujące m.in. różne gatunki drzew owadów i roślin.

Na koniec uczestnicy wycieczki obejrzeli film o tematyce przyrodniczej i zostali odznaczeni medalami ,,Przyjaciela lasu’’ i otrzymali wiele innych wspaniałych upominków. Dodatkową atrakcją było spotkanie z Nadleśniczym mgr inż. Marianem Knapkiem.

Za okazaną gościnność serdecznie dziękujemy.

                                                                               Aneta Kufel,  Beata Mazur-Fijak