Wypłata świadczeń ZUS,

Szanowni Państwo,

od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował nowe zadania w zakresie wypłaty świadczeń:

·         Rodzina 500+  – załącznik 1, 2

·         oraz Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – załącznik 3, 4

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o przyznawaniu i wypłacie świadczeń.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS pod linkami:

         1.          Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS

         2.          Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Marcin Tomecki

Zastępca Dyrektora Oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Bielsku-Białej

Załączniki: